0 votes

Colorado & Washington State Vote To Legalize Marijuana! (CNN video)