Comment: Jihadi I Jihadi think Jihadi

(See in situ)


Jihadi I Jihadi think Jihadi

Jihadi I Jihadi think Jihadi this Jihadi article Jihadi was Jihadi written Jihadi to Jihadi pound Jihadi a Jihadi certain Jihadi impression Jihadi in Jihadi your Jihadi minds Jihadi

It used the word Jihadi 24 times.

They should really read some of Robert Pape's work.